zpět na hlavní stránku

Společnost Galerie 5. patro

Vás zve na výstavu / invites you to the exhibition

 Kamila Ženatá

2. patro/ 2nd floor

opuštěný byt, ve kterém zůstaly sny těch, kteří v něm žili /

an abandoned apartment, filled with dreams of previous inhabitants

instalace video obrazy fotografie text/

instalation video paintings photos text

spolupořadatelé výstavy Art Link a Schrödingerova kočka, o.s.

výstavu podpořilo sdružení Women in the Arts 4. 11.–  30. 11. 2009


Vernisáž: úterý 3. 11. od 18. hodin do 20. hodin
Opening:  Tuesday November 3rd, from 6 pm until 8 pm


Výstava bude otevřena každý den od 12 hodin do 18 hodin

The exhibition will be opened every day from 12 pm to 6 pm

Zvonek 2. patro, Myslíkova 9, Praha 1

The bell 2nd floor, Myslíkova 9, Praha 1