zpět na hlavní stránku

starší dokumenty:
2023   |   2022   |   2021   |   2020   |   2019   |   2018   |   2017   |   2016   |   2015   |   2014   |  
2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009   |   2008

Dokumenty

1) V roce 2024 připravujeme velký projekt v Kampusu Hybernská v galerii HYB4

Moje boty, tvoje boty / My Shoes, Your Shoes

Omlouvám se za to, v jak špatném stavu ti přenechávám svět, v němž budeš žít /
I apologise to you for the bad condition in which I leave to you the world you will live in


Je možné změnit rodinné vzorce předávané z generace na generaci? Co všechno řídí naše rozhodnutí? Jaké důvody nás znovu vedou do situací, v nichž jsme se už mnohokrát ocitli?

Trauma je příběh, který se opakuje.

Kamila Ženatá vyzvala osm umělkyň a jejich dcery ke generačnímu dialogu, který zkoumá emoční odkaz jejich rodů. Galerie A v HYB4 se proměnila v byt rozdělený do několika pokojů – a v každém z nich se odehrává příběh, který vytvořila „rodinná sestava“ autorek. Jsou to záznamy vzpomínek, mapy krajiny vědomí a nevědomí, abstrakt emocí a snů, zpracovávání rodových příběhů a linií předávaných z generace na generaci ženami: babičkami, matkami, dcerami, vnučkami...
Děje, události, vzpomínky a emoce vytvářejí paměť rodu, jsou sociální a emoční mapou prorůstající napříč generacemi; jsou sedlinou v podložích našich životů.
Trauma způsobuje zranění, která nabírají podobu konfliktních a destruktivních sil. Dialog a komunikace, ale také to, co lze nazvat vědomou prací s tématem, jsou prostředky, které mají moc transformovat energii rodových linií a přenastavit předávané vzorce. Trauma sice člověka i společnost rozpojuje, zároveň má ale ohromný potenciál propojování.
Výstava Moje boty, tvoje boty je smírčím rituálem svého druhu. Provádějí ho všechny ženy, které se na výstavě podílejí.
Daniela Baráčková, Karla Ema Nováková, Božena Baráčková, Tereza Marečková, Zora Marečková, Viola Marečková, Lucie Nováčková, Žofie Jarkovská, Marta Nováčková, Jana Preková, Lilian Rullerová, Zuzana Růžičková, Alice Probstová, Olga Stehlíková, Rosaria Viola Mlčková, Denisa Václavová, Emma Kintera, Maya Kintera, Kateřina Závodová, Viola Závodová, Kamila Ženatá, Tereza Bečičková, Alena Bečičková

Nedílnou součástí výstavy je katalog.

Umělecký projekt / Art project: Kamila Ženatá
Kurátor galerie / Gallery curator: Filip Kazda
Produkce / Production: Michal Štochl
Překlad do angličtiny / Translation: Rosana Murcott
Fotografie / Photos: Adriána Vančová

Výstava se uskuteční od 1. března do 19. května 2024

2) pokračujeme v pořádání skupin v arteterapeutickém ateliéru

3) pokračujeme v pořádání přednáškové činnosti:

22. 1. Trnava – Arteterapeutická konference
26. 3. až 23. 4. HYB4 malý přednáškový cyklus
5. 3. Základy práce v arteterapeutickém ateliéru

dokumenty - fotky z akcí

dokumenty - fotky z akcí

dokumenty - fotky z akcí